UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT  

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Teknologi Maklumat (UTM) PTS berperanan menyediakan kemudahan teknologi maklumat (IT) yang efisyen di PTS. Dalam masa yang sama, unit ini melaksanakan penyelenggaraan rangkaian kampus, perkhidmatan servis komputer, pembangunan sistem dan perisian di PTS. Untuk tujuan pembangunan staf, unit ini juga menganjurkan kursus-kursus berkaitan bagi meningkatkan kemahiran sedia ada serta berkongsi teknologi dan ilmu baharu.

Unit ini diketuai oleh: Encik Mohamad Zulhilmy Bin Mohamad Yusop (DH48)

 

 

KESELAMATAN ICT

Berikut adalah pegawai-pegawai yang dilantik mengetuai pengurusan keselamatan ICT PTS:

 

Ketua Pegawai Digital / Chief Digital Officer (CDO):

 

Pegawai Keselamatan ICT / ICT Security Officer (ICTSO):

 

Tindak Balas Insiden Keselamatan Siber / Cyber Security Incident Response Team (CSIRT): (dalam proses pendaftaran)

  • ENCIK MD NOR BIN ABDUL HALIM - Pengarah CSIRT 
  • PUAN TEH FARIDAH BINTI MUSTAFA - Pengurus CSIRT
  • ENCIK MOHAMAD ZULHILMY BIN MOHAMAD YUSOP - Ahli CSIRT

 

 

PAUTAN UNIT (klik/imbas)

Garis Panduan:

Laman Sesawang:

Microsoft:

Perkhidmatan Internet:

Drive:

Peminjaman:

Aduan:         

           

  

UICT Amalan Baik

 

- Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -