UNIT PENGURUSAN ASET

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Pengurusan Aset (UPA) menyelaras dan memastikan setiap Aset Alih Kerajaan PTS dilaksanakan sepenuhnya mengikut ketetapan Tatacara Pengurusan Aset (Aset Alih, Aset Hidup, Aset Tak Ketara) serta berasaskan prosedur-prosedur, arahan-arahan dan pekeliling yang berkuatkuasa. UPA dibantu oleh Unit Khidmat Pengurusan (UKP) dan Unit Kewangan dan Akaun (UKA). Antara tugas-tugas UPA ialah:

  1. Penerimaan
  2. Pendaftaran
  3. Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan
  4. Penyelenggaraan
  5. Pindahan
  6. Pelupusan
  7. Kehilangan dan Hapus Kira

Unit ini diketuai oleh: Puan Rosilah Bt Man (DH48)

 

PAUTAN UNIT

Sistem Pemantauan Pengurusan Aset - Kerajaan Malaysia:

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -