UNIT JAMINAN KUALITI

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Jaminan Kualiti (UJK) PTS bertanggungjawab merancang, menyelaras, melaksana, mengawalselia dan memantau perjalanan pengurusan kualiti PTS. Unit ini juga berusaha menerapkan budaya bekerja cemerlang serta mengamalkan penambahbaikan berterusan ke arah merealisasikan visi, misi dan dasar kualiti PTS. Antara perkara yang berkaitan dengan UJK ialah Sistem Pengurusan Kualiti oleh Standard Piawaian Antarabangsa/Malaysia; Akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia; Kesepunyaan dan Keserakanan, Penaziran Akademik, dan Pengurusan Prestasi oleh JPPKK; dan Ekosistem Kondusif Sektor Awam oleh MAMPU (unit EKSA ini adalah unit terasing).

Unit ini diketuai oleh: Puan Mohliyarni Binti Jaling (DH44)

 

PAUTAN UNIT (klik)

Prosedur Kualiti:

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -