UNIT PEMBANGUNAN INSTRUKSIONAL & MULTIMEDIA

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia (UIDM) PTS merupakan salah satu unit sokongan akademik PTS pada asasnya berperanan menyediakan bahan multimedia seperti audio/video rasmi PTS dan mengumpul bahan fotografi PTS dengan kerjasama Unit Komunikasi Korporat PTS. UIDM juga berkembang selaras dengan perubahan fungsi BIPD JPPKK. UIDM dibantu penuh oleh Unit Teknologi Maklumat untuk fungsi instruksional dan pembelajaran digital; dan Unit Jaminan Kualiti untuk naziran.

Unit ini diketuai oleh: Encik Muhammad Sayuti Bin Sabdan (DH41)

  

PAUTAN UNIT (klik)

 

Terbitan UIDM:

 

Laman, Aplikasi, Arahan-Arahan & Garis Panduan Lain BIPD JPPKK:

 

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -