UNIT SUKAN, KOKURIKULUM & KEBUDAYAAN

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Sukan, Kokurikulum dan Kebudayaan (USKK), PTS merupakan unit yang bertanggungjawab dalam merancang dan mengurus dan melaksanakan segala aktiviti dan kemudahan sukan, pembelajaran dan pengajaran serta kebudayaan di PTS. Semua aktiviti sukan, kokurikulum dan kebudayaan berjalan mengikut Jadual dan Takwim Semester dan Tahunan.

Kokurikulum merupakan bidang pembelajaran yang menekankan pemupukan dan perkembangan diri individu melalui psikomotor, kognitif dan afektif. Melalui program kokurikulum adalah menjadi matlamat Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk melahirkan tenaga kerja separuh mahir yang berketerampilan, mempunyai kepimpinan dan jati diri supaya dapat menunjukkan perlakuan ke arah semangat kenegaraan dan perpaduan yang jitu.

Unit ini diketuai oleh: Encik Mohamad Hanif Bin Mohamad Salleh (DH41)

 

PAUTAN UNIT (klik)

-

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -