UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI & KOMERSIALAN

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK) PTS berperanan memperkasakan budaya dan menyelaras penyelidikan, inovasi dan komersialan di kalangan pensyarah dan staf PTS. Unit ini juga bekerjasama dengan unit-unit lain di PTS seperti Jabatan Akademik yang melibatkan Projek Akhir Pelajar, Perpustakaan yang melibatkan penerbitan buku secara fizikal atau atas lain (eBook) dan Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan yang melibatkan penganjuran program berkaitan penyelidikan.

Unit ini diketuai oleh: Dr. Muhammad Sayuti Bin Sabdan (DH41)

 

PAUTAN UNIT (klik)

Statistik:

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -