UNIT PENGURUSAN PSIKOLOGI

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Pengurusan Psikologi PTS merupakan sebuah unit yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara profesional kepada semua pelajar dan staf PTS. Unit ini juga bertanggungjawab merancang dan melaksanakan program-program pembangunan modal insan berlandaskan pendekatan psikologi yang merangkumi aspek pencegahan, pembangunan, pemulihan dan intervensi. Unit ini juga berperanan membantu ke arah perkembangan warga kampus yang sejahtera emosi, pemikiran, fizikal, spiritual dan sosial agar dapat berfungsi dengan baik dan dapat menyumbang ke arah kecemerlangan politeknik. PTS juga memperolehi kerjasama Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau (IPGKT) dalam perkhidmatan kaunseling dan pegawai kaunselor bertauliah.

Unit ini diketuai oleh: Cik Audrey Fiona Kinson (DH41)

 

PAUTAN UNIT (klik)

-

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -