SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANISATION (SEAMEO)

 

 

PERIHAL SEAMEO

Pertubuhan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) ialah sebuah organisasi antara kerajaan serantau yang ditubuhkan pada tahun 1965 di kalangan kerajaan negara-negara Asia Tenggara untuk menggalakkan kerjasama serantau dalam pendidikan, sains dan budaya di rantau ini.

Sebagai sebuah organisasi yang terus memupuk kapasiti manusia dan meneroka potensi rakyat sepenuhnya, SEAMEO mengekalkan kerja dan aspirasinya untuk pembangunan bersama penduduk di rantau ini untuk menjadikan kehidupan lebih baik dalam kualiti dan ekuiti dalam pendidikan, pendidikan kesihatan pencegahan, budaya dan tradisi , teknologi maklumat dan komunikasi, bahasa, pembasmian kemiskinan dan pertanian dan sumber asli.

Badan penggubal dasar tertinggi organisasi itu ialah Majlis SEAMEO, yang terdiri daripada 11 menteri pendidikan Asia Tenggara. Sekretariat SEAMEO terletak di Bangkok, Thailand.

 

VISI SEAMEO

Organisasi terkemuka untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama serantau dalam pendidikan, sains dan budaya untuk kualiti hidup yang lebih baik di Asia Tenggara.

 

MISI SEAMEO

Untuk meningkatkan persefahaman serantau, kerjasama dan perpaduan matlamat di kalangan Negara Anggota untuk kualiti hidup yang lebih baik melalui penubuhan rangkaian dan perkongsian, penyediaan forum di kalangan pembuat dasar dan pakar, dan promosi pembangunan sumber manusia yang mampan.

 

MOTO SEAMEO

"Memimpin melalui Pembelajaran"

 

7 BIDANG KEUTAMAAN SEAMEO (2015-2035)

  1. Asuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak
  2. Menangani Halangan kepada Kemasukan
  3. Ketahanan Menghadapi Kecemasan
  4. Mempromosikan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional
  5. Mempergiatkan Pendidikan Guru
  6. Menggalakkan Pengharmonian dalam Pengajian Tinggi dan Penyelidikan
  7. Mengguna pakai Kurikulum Abad ke-21

 

PERIHAL PROGRAM SEAMEO - PTS (SEAMEO TVET EXCHANGE PROGRAMME)

Semua program SEAMEO - PTS ini diselaraskan oleh Ketua Unit Pengantarabangsaan PTS

 

PAUTAN SEAMEO (klik)

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -

Ke Atas