UNIT  CORPORATE INDUSTRIAL SERVICES & EMPLOYABILITY CENTRE (CISEC)

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Industri Korporat dan Kebolehpasaran PTS atau singkatannya CISEC merupakan salah satu unit sokongan akademik berfungsi untuk membantu meningkatkan kebolehpasaran pelajar PTS. Unit ini memberikan fokus kepada pelajar semester akhir yang akan didedahkan dengan kursus-kursus yang memberikan nilai tambah kepada mereka. Unit ini dibantu oleh pegawai/penyelaras lain seperti Graduate Employability, Hubungan Industri, Pengesanan Graduan, 1L5G dan Alumni.

Unit ini diketuai oleh: Dr. Alfian Bin Thomas (DH44)

 

PAUTAN UNIT (klik)

-

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -