UNIT PEMBANGUNAN & PENYENGGARAAN FASILITI

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Pembangunan & Penyenggaraan Fasiliti (UPPF) merupakan unit yang bertanggungjawab dalam mengurus, merancang pembangunan dan menyenggara keseluruhan fasiliti di PTS. UPPF memainkan peranan yang penting bagi memastikan setiap peralatan dan fasiliti berada dalam tahap yang baik dan digunakan ke tahap optimum. Segala rungutan dan aduan yang berkaitan dengan kerosakan fasiliti akan segera dibuat tindakan dan menjamin segala aktiviti yang akan dilaksanakan tidak terganggu.

unit ini diketuai oleh: Encik Junaidi bin Aripin (JA29)

 

PAUTAN UNIT (klik)

-

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -