UNIT PENGURUSAN PRESTASI

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Pengurusan Prestasi PTS bertanggungjawab mengemaskini data pencapaian aktiviti petunjuk prestasi utama (KPI) ke dalam Sistem Prestasi Politeknik dan Kolej Komuniti (PERSIST) pada setiap sukuan/tahunan. Berikut adalah antara fungsi unit ini:

  • Merancang aktiviti pengurusan prestasi.
  • Menyediakan petunjuk prestasi politeknik mengikut sistem pengukuran prestasi yang ditetapkan oleh JPPKK.
  • Menyebar maklumat berkaitan petunjuk prestasi kepada semua pihak berkepentingan.
  • Menganjurkan aktiviti berkaitan pengurusan prestasi.
  • Memantau pencapaian jabatan/pusat/unit bagi setiap petunjuk prestasi politeknik.
  • Menyelaras dan pengemaskinian data dan maklumat berkaitan pengurusan prestasi.
  • Menyediakan laporan pencapaian prestasi politeknik.
  • Melaksanakan penambahbaikan berterusan berkaitan pengurusan prestasi.

Unit ini diketuai oleh: Puan Rusiana Binti Rahim (DH44)

 

PAUTAN UNIT (klik)

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -