UNIT LATIHAN & PENDIDIKAN LANJUTAN

 

 

PERIHAL UNIT

Unit Latihan & Pendidikan Lanjutan (ULPL) PTS bertanggungjawab dalam mengendalikan latihan bagi peningkatan kemahiran staf PTS. Unit ini juga menganjurkan kursus-kursus peningkatan kemahiran yang ditawarkan kepada pihak industri, agensi kerajaan dan individu yang berminat terutamanya dalam bidang-bidang pelancongan dan hospitaliti melalui Time Sector Privatisation (TSP).

Unit ini diketuai oleh: Encik Erwin Bin Mohd Rapi (DH41)

 

PAUTAN UNIT (klik)

-

 

 - Untuk pertanyaan, sila hubungi talian rasmi PTS: +6 089 950 500 pada waktu pejabat. Terima kasih -